PRIVATUMO TAISYKLĖS

Interneto svetainės privatumo taisyklės

Bendra informacija

MB „Miella” (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės bei joje esančios elektroninės parduotuvės, pasiekiamos adresu www.miellavynine.lt valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine, joje esančia elektronine parduotuve, taip pat jums el. parduotuvėje įsigyjant prekes ir atsiimant įsigytas prekes. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB „Miella“

Juridinio asmens kodas: 305744575

Kauno g. 48, Alytaus kaimas, Alytaus rajonas, LT64101

Tel. 8 683 28102

El. paštas: info@miellavynine.lt , miellawine@gmail.com  

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 20 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę, elektroninę parduotuvę. 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Šios taisyklės taikomos kai lankotės interneto svetainėje, naudojatės el. parduotuve  registruojatės, peržiūrite ir užsisakote siūlomas prekes, prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose, akcijose susisiekiate su telefonu ar el. komunikacijos kanalais, apsilankote prekių atsiėmimo punkte. Šios taisyklės netaikomos, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis . Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką. Šios taisyklės gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti interneto svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią taisyklių versiją.

Mes turime paskyras tam tikruose socialiniuose tinkluose, kuriuose talpiname informacija apie save ir savo veiklą Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra mūsų paskyra privatumo politika ir taisyklės. Šios mūsų privatumo taisyklės jūsų paskyroms ir jose esančiai informacijai, kai lankotės mūsų paskyrose yra taikomos, tiek kiek numatyta šioje privatumo politikoje ir kiek jo logiškai apima jūsų atliekamus veiksmus.

Mes turime tokias socialines paskyras: FacebookTwitterYoutube

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, dėl kurių jie yra renkami. Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami užsakymo formą internete, užsisakydami prekę mūsų el. parduotuvėje, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • jūs registruojatės mūsų svetainėje;
 • užsisakote prekę iš mūsų el. parduotuvės;
 • instaliuojate mūsų programėles;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per registracijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras);
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Teikdami asmens duomenis mums, jūs atsakote už jų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Teikdami asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui nurodydami asmenį, įgaliotą atsiimti prekes) jūs esate atsakingas už tokio asmens sutikimą pateikti jo asmens duomenis mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie asmens duomenų gavimą), mes nurodysime jus kaip tokių duomenų teikėją.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina atliekant jūsų registraciją mūsų el. parduotuvėje 
 • informaciją, kuri būtina siekiant jums pasiūlyti ir parduoti mūsų produkciją, įskaitant ir el. prekybą;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų tapatybę;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto, taip pat nurodyta mūsų prašomose užpildyti formose. Pavyzdžiui:

 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, jeigu perkate prekių iš mūsų el. parduotuvės. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, pašto kodas, ar elektroninis paštas skirti susisiekti prekės užsakymo atveju.
 • Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Kai atliekate registraciją ar pateikiate kitus mūsų prašomus savo asmens duomenis, pavyzdžiui prekių pristatymo adresą ir pan., kai kuriuos duomenis mes galime pažymėti kaip būtinus. Šie duomenys mums reikalingi, tam kad galėtume tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus jums, pavyzdžiui patikrinti jūsų amžių, pristatyti užsakymą ir pan.  Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje ar užsisakant prekę el. parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama susikurti paskyros mūsų svetainėje arba užsisakyti prekę, jeigu informacija būtina tolimesniam paslaugos vykdymui. Jūs galite keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su jumis susijusią informaciją, todėl galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie jus yra teisinga.

Už mūsų svetainėje įsigytas prekes jūs mokate savo banko internetinės bankininkystės sistemoje ir tuomet saugumą užtikrina banko serveris, kuriame vedate į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik jūs. Atsiskaitydamas elektronine bankininkyste, pirkėjas visus duomenis įveda banko sistemoje, todėl mūsų darbuotojams ši informacija yra neprieinama.

Svarbu: MB „Miella“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Leisti jums atlikti registraciją mūsų el. parduotuvėje
 • Pasiūlyti ir parduoti mūsų produkciją, įskaitant ir el. prekybą.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su mūsų prekėmis ir paslaugomis.
 • Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

* Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį paspausdami apačioje esančią nuorodą arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

·       Teisės aktų reikalavimų vykdymas;

·       Sutarties su jumis vykdymas;

·       Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;

·       Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Jei yra jūsų susitikimas jūsų duomenų atskleidimui,
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • Prekes pirkėjams pristatantiems kurjeriams,
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.
 • Jūsų sutikimas perduoti jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Pavadinimas

Saugojimo laikotarpis

Registracijos el. parduotuvėje duomenys

Visą naudojimosi laiką [laiko tarpas] nuo paskutinio prisijungimo dienos

Prekių užsakymų ir apsipirkimų duomenys

Visą apsipirkimo laiką ir [laiko tarpas] nuo apsipirkimo pabaigos

Apmokėjimo duomenys

10 metų po mokėjimo operacijos

Rinkodarai naudojami asmens duomenys

3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje

Video kamerų pagalba renkami duomenys

Iki 30 dienų

Interneto svetainės naudojimo duomenys

Tiek kiek nustatyta skyriuje apie slapukus

IT sistemų įrašai (logai)

Iki kelių mėnesių

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Analitikos duomenys

Visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį ir [laiko tarpas] po ginčo pasibaigimo

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu 8 683 28102, parašę mums šiuo adresu info@miellavynine.lt, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje. Teikiant prašymą dėl duomenų subjekto teisių, mes, tam, kad geriau suprastume jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu.

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Ši teisė reiškia:

 • Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
 • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
 • Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
 • Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
 • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
 • Informaciją ar taikomas profiliavimas
 • Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli

Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

Taikoma, jeigu:

 • mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
 • duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
 • duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
 • informacija gauta neteisėtu būdu

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

 • jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
 • jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
 • mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
 • informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Teisė į duomenų perkėlimą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Ši teisė jums leidžia atšaukti duotą sutikimą, kai jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, kai iš pradžių sutikote gauti naujienas, o vėliau jų nenorite gauti). Kaip pasinaudoti šia teise detaliau žiūrėkite „Tiesioginė rinkodara, žaidimai ir akcijos“.

Pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais. Uždarius informacinį sutikimo langą X mygtuku traktuosite, jog sutinkate tik su privalomais slapukais.

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį.

Pagal įstatymą slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų leidimą.


Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių tarnybos.

Mūsų svetainėje Slapukų deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikimą.


Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis mūsų Privatumo politikoje.

Tiesioginė rinkodara, žaidimai ir akcijos

Jei pageidaujate gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, gali išreikšti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo dvejais būdais:

 • Duodami sutikimą registracijos el. parduotuvėje metu;
 • Užsakydami mūsų naujienlaiškį

Jums davus sutikimą el. pašto adresu gauti naujienas, jums bus siunčiama informacija ir naujienos apie mūsų prekes ir pasiūlymus. Pasistengsime nepiktnaudžiauti jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Jūs bet kada galite atšaukti sutikimą gauti mūsų naujienas, paspausdami nuorodą el. laiške, pakeisdami nustatymus savo paskyroje, skiltyje arba susiekdami su mumis, skiltyje „Susisiekite su mumis“ numatytais kontaktais. Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutrauksime jūsų el. pašto adresu. 

Jūsų el. pašto adresas gali būti  perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo paslaugas.

Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų organizuojamuose ir vykdomumuose žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami el. laišką mums skiltyje „Susiekite su mumis“ nurodytais kontaktais. Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose ir vykdomuose žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su jumis jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie jus kaip laimėtoją interneto svetainėje, mūsų socialinių tinklų paskyrose.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų.

Baigiamosios nuostatos

Mes turime teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas. Apie pakeitimus pranešime interneto svetainėje patalpindami atnaujintas taisykles ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos taisyklėse, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Jei jūs po šių taisyklių sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės interneto svetaine, el. parduotuve, kad jūs sutikote su pakeistomis taisyklių sąlygomis. 

Nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.